Làm đẹp Tin tức

Mục đích của việc lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Khi phát hiện có sai sót trong việc lập hóa đơn, kế toán cần xác định hóa đơn viết sai đã được kê khai lên tờ khai thuế giá trị gia tăng chưa? Nếu chưa thì bên bán sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn, lấy lại hóa đơn có sai sót đã giao cho bên mua và tiến hành xuất lại hóa đơn mới theo quy định. Đây chính là mục đích chính của việc lập biên bản thu hồi hóa đơn.
Biên bản thu hồi hóa đơn là gì?
Biên bản thu hồi hóa đơn chính là một biên bản theo mẫu có sẵn được người bán hàng lập để thu hồi lại hóa đơn mà mình đã viết sai và giao cho người mua.
Khi nào thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

biên bản thu hồi hóa đơn

Nhiều kế toán hiện nay vẫn đang vướng mắc về việc khi nào thì phải tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn? Thực tế, biên bản thu hồi hóa đơn được lập trong những trường hợp sau:
Thứ nhất: bên bán lập hóa đơn cho bên mua, nhưng có sai sót về mặt nội dung hóa đơn
Thứ hai: Cả bên bán và bên mua đều chưa sử dụng hóa đơn có sai sót này để kê khai thuế
Hướng dẫn cách lập biên bản thu hồi hóa đơn
Để có thể lập được biên bản thu hồi hóa đơn, trước tiên, người bán cần phải có tờ hóa đơn viết sai.
Sai đó, bên bán sẽ sử dụng những thông tin trong hóa đơn viết sai này để tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn.
Căn cứ pháp luật về việc lập biên bản thu hồi hóa đơn
Tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể về việc lập biên bản thu hồi hóa đơn, cụ thể như sau:
Đối với trường hợp hóa đơn lập và giao cho người mua, nhưng chưa tiến hành giao hàng hóa cung ứng dịch vụ, hoặc đối với hóa đơn đã lập, đã giao cho người mua nhưng cả người mua và người bán chưa kê khai thuế mà phát hiện có sai sót thì sẽ tiến hành hủy bỏ hóa đơn. Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót. Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Tiếp đó, người bán sẽ tiến hành gạch chéo các liên và giữ số hóa đơn lập sai rồi lập lại hóa đơn mới theo quy định của pháp luật hiện hành.
Với những chia sẻ trên hi vọng đã giải đáp được cho người đọc hiểu hơn về mục đích việc lập biên bản thu hồi hóa đơn. Cùng với đó, có thêm những kiến thức bổ ích về cách lập biên bản thu hồi hóa đơn để nếu gặp phải trường hợp không mong muốn này cũng có thể dễ dàng xử lý.

https://sotayonline.com/truoc-khi-lap-bao-cao-tai-chinh-ke-toan-vien-can-lam-gi/

https://sotayonline.com/du-lich-co-to-sieu-tiet-kiem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *