Tin tức

Người tham gia hợp đồng đào tạo thì có được đóng Bảo hiểm xã hội?

Hiện nay nhằm nâng cao trình độ của người lao động, tăng chất lượng và hiệu quả công việc, nhiều doanh nghiệp thường xuyên mời các chuyên gia về làm các công tác đào tạo người lao động đang làm hoặc chuẩn bị làm việc tại công ty. Từ đó hình thành các hợp đồng đào tạo giữa người đào tạo và doanh nghiệp.
Vậy câu hỏi đặt ra là theo những quy định của luật bảo hiểm xã hội mới nhất, những người tham gia đào tạo này có được đóng Bảo hiểm xã hội hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây?

1. Hợp đồng đào tạo là là gì?

Theo điều 62 Bộ luật lao động 2012: Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề
– Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

– Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Nghề đào tạo;

+ Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

+ Chi phí đào tạo;

+ Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

+ Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

+ Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

– Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

 

Như vậy, trong các khoản chi phí đào tạo của hợp đồng đào tạo chỉ nhắc tới tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ho người lao động được đào tạo chứ không nhắc tới việc người đào tạo có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

 

2. Người tham gia hợp đồng đào tạo có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động sẽ thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc khi giao kết các loại hợp đồng sau đây: 

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, người lao động chỉ ký kết hợp đồng đào tạo không thuộc đối tượng tham gia bro hiểm xã hội bắt buộc. 

Những hóa đơn, chứng từ phải mang khi lưu thông hàng hóa trên đường 

Những lưu ý khi thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Tuy nhiên nếu xử lý theo 2 hướng sau đây thì người tham gia hợp đồng đào tạo sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội:

– Hợp đồng đào tạo đối với người chưa làm việc tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động với thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, khi đó hợp đồng đào tạo tồn tại song song với hợp đồng lao động và người lao động sẽ thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật định.

– Hợp đồng đào tạo đối với người đang làm việc tại doanh nghiệp

Trong hợp đồng đào tạo có thể quy định điều khoản người lao động vẫn được hưởng lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác theo hợp đồng lao động đã giao kết và không chấm dứt hợp đồng lao động đã có. Khi đó, hợp đồng đào tạo và hợp đồng lao động cùng có hiệu lực và người lao động vẫn tham gia Bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động đã giao kết.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *