Tin tức

Những hóa đơn, chứng từ phải mang khi lưu thông hàng hóa trên đường

Khi lưu thông hàng hóa trên thị trường thì đều phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp. Tài xế có thể mang theo hóa đơn, chứng từ hoặc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ công tác kiểm tra. Cùng tìm hiểu rõ hơn về những hóa đơn, chứng từ phải mang khi lưu thông hàng hóa trên thị trường trong bài viết dưới đây.

Đối với hàng hoá xuất kho để bán, đưa đi trao đổi, biếu, tặng hoặc tiêu dùng nội bộ phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng đúng với số lượng và giá trị của số hàng đã xuất bán, đưa đi trao đổi, biếu tặng hoặc tiêu dùng nội bộ để giao cho khách hàng hoặc làm chứng từ hạch toán của đơn vị.

Đối với hàng hoá xuất giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất kinh doanh quy định hưởng hoa hồng có thể sử dụng một trong hai cách lập hoá đơn, sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng hoặc sử dụng phiếu xuất hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Đối với hàng hoá của cơ sở kinh doanh cố định đưa đi bán lưu động hoặc dự hội chợ triển lãm phải có lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giao cho người vận chuyển. Khi bán hàng phải lập hoá đơn theo đúng quy định để giao cho người mua hàng.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh xuất nguyên liệu đưa đi gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất hàng đưa gia công kèm theo hợp đồng gia công. Cơ sở nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho cơ sở thuê gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất sản phẩm gia công trả lại cho đơn vị thuê gia công kèm theo hợp đồng gia công.

Đối với trường hợp mua tài sản thanh lý, nhượng bán của các cơ quan hành chính sự nghiệp phải có hoá đơn bán tài sản thanh lý. Trường hợp mua hàng hoá là tài sản bị tịch thu phải có hoá đơn bán tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Trường hợp mua hàng hoá là tài sản dự trữ quốc gia phải có hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

Đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ hàng hoá cho người tiêu dùng có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn nhưng phải lập bản kê bán lẻ hàng hoá theo từng lần bán, theo từng loại hàng và cuối ngày phải lập bản kê hóa đơn để làm căn cứ xác định doanh thu.

Cơ sở kinh doanh mua, nhận hàng hoá phải có trách nhiệm yêu cầu bên giao hàng hoá xuất hoá đơn, chứng từ hợp lệ giao cho mình, kể cả đối với trường hợp mua hàng hoá có giá trị thấp dưới mức quy định phải lập hoá đơn. Trường hợp mua của các đối tượng không phải là cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm 7 nêu trên, phải lập bảng kê. 

Những lưu ý khi thiết kế mẫu hóa đơn điện tử 

Những nội dung cần chuẩn bị trước khi nộp thuế điện tử

Và còn một số các quy định khác về hóa đơn, chứng từ khi lưu thông hàng hóa trên thị trường mà các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tránh tình trạng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm dẫn đến bị xử phạt đáng tiếc.

Hiện nay, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp đã tháo gỡ được những khó khăn khi phải mang theo hóa đơn giấy như trước khi. Với hóa đơn điện tử, cơ quan chức năng có thể dễ dàng tra cứu trực tuyến mà các tài xế không phải mang theo hóa đơn như trước đây nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *