Mẹo vặt Tin tức

Trước khi lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần làm gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Như vậy, báo cáo tài chính không chỉ là một bộ hồ sơ thống kê đơn thuần các số liệu và còn là tài liệu phản ánh tiềm năng cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp. Chính vì lý do này, kế toán viên cần phải chuẩn bị một cách chu đáo, đầy đủ và thận trọng trước khi thực hiện quá trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Để lập được các báo cáo tài chính trước hết phải có đầy đủ các cơ sở dữ liệu phản ánh tính chính xác, trung thực, khách quan các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Các số liệu này đã được phản ánh kịp thời trên các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán, khê khai thuế. Vì thế, trước khi lập báo cáo tài chính phải thực hiện các công việc sau:

 

báo cáo tài chính

1. Phản ánh tất cả các chứng từ kế toán hợp pháp vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết có liên quan.

2. Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc kiểm kê đánh giá lại tài sản, tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, phản ánh kết quả đó vào sổ kế toán liên quan trước khi khoá sổ kế toán.

3. Đối chiếu, xác minh công nợ phải thu, công nợ phải trả, đánh giá nợ phải thu khó đòi, trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng.

4. Đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, giữa các sổ tổng hợp với nhau, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán với thực tế kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

5. Chuẩn bị các mẫu biểu báo cáo tài chính để sẵn sàng cho việc lập báo cáo tài chính.

Có một giả định rất quan trọng trong việc sử dụng các báo cáo tài chính, đó là dùng quá khứ để dự đoán tương lai. Xu hướng này vẫn tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm nay và vẫn còn chuẩn xác, ít nhất là trong tương lai gần. Bởi vậy, chuẩn bị trước quá trình lập báo cáo và phân tích chỉ số đối với một công ty đơn lẻ hoặc một ngành công nghiệp là một trong những công tác cần được kế toán viên chú trọng và quan tâm nhất. Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc quan tâm đã có thêm thông tin về việc chuẩn bị trước khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mình.
https://sotayonline.com/

https://sotayonline.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *